Jūsu palīgs pasākumu organizēšanā.
Konsultācijas un mentorings

Veiksmīga pasākuma organizēšana sevī ietver plašu zināšanu, kompetenču kopumu un praktisku pieredzi.

Mēs EIGHT uzskatam, ka svarīgi ir pārvaldīt pasākumu producēšanas jomu, taču tik pat svarīgi ir spēt šīs zināšanas nodot citam un dalīties ar tām. Mūsu iegūtās zināšanas un kompetences biznesa vidē procesu, komandas vadībā, mārketingā, finanšu plānošanā un uzņēmējdarbībā ir mūsu priekšrocība.

EIGHT sniegs atbalstu pasākumu organizēšanas procesa vadīšanā, kā arī dalīsies ar zināšanām, lai jūs sasniegtu profesionāli organizēta pasākuma mērķi.

Konsultācijas un mentorings pasākumu organizēšanā piemērots uzņēmumiem, kas uztic organizēt pasākumus saviem iekšējiem resursiem –  biroja vadītājai, personāla vai mārketinga cilvēkiem vai ikvienam no komandas.

DSC02865